سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی
  • شبکه های اجتماعی
  • کامپیوتر

سوابق تحصیلی

کارشناسی فیزیک (فیزیک)

  • دانشگاه قم
  • در حال تحصیل