سوابق شغلی

فروشگاه ستاره ابی - مشاور فروش

  • از سال 98

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی