سوابق شغلی

شهرداری تهران - کارشناس

  • از سال 1380 تا سال 1400

مهارت ‌ها

نمونه کارها

شهرداری - مدیرفناوری ( در سال 1393 )

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

  • پیام نور قزوین
  • فارغ التحصیل

دوره های گذرانده

کامپیوتر زبان عمومی تخصصی

  • به مدت : 800 ساعت ساعت
  • برگزار کننده : شهرداری تهران