درباره‌ی من

مسلط به تدوین فیلم، ویراستاری، تدریس در حوزه ی ادبیات فارسی هستم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی