درباره‌ی من

آرایشگری حرفه ای .مونتاژ کار کلیدهای مینیاتوری واتوماتیک برقی.

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی