سوابق شغلی

ساویر - مهندس اجرا

 • از سال 90 تا سال 92

پایان پروژه

پی سازان آسمان اندیش - مهندس اجرا

 • از سال 92 تا سال 96

اتمام همکاری شرکا

هیمه رنگین - دفتر فنی

 • از سال 96 تا سال 98

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران (عمران)

 • آزاد آمل
 • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

autocad

 • به مدت : 50 ساعت
 • برگزار کننده : خانه عمران

etabs

 • به مدت : 150 ساعت
 • برگزار کننده : مجتمع فنی تهران

اتصالات

 • به مدت : 90 ساعت
 • برگزار کننده : مجتمع فنی تهران