درباره‌ی من

سابقه کار در شهرداری تهران:10سال

سوابق شغلی

شهرداری تهران - کارشناس ارشدشهرسازی،درآمد

  • از سال 1387 تا سال 1396

تعدیل نیرودراواخرسال1396

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی فنی عمران (مهندسی عمران عمران)

  • دانشکده ‌فنی‌مهندسی‌قایم‌شهر
  • فارغ التحصیل

دوره های گذرانده

دوره‌های‌مربوط‌به‌ساختارتشکیلاتی‌اداری‌شهرداری‌تهران

  • به مدت : 120 ساعت
  • برگزار کننده : اداره‌کل‌تشکیلات‌وآموزش‌شهرداری‌تهران

تعدیل نیرودراواخرسال1396