درباره‌ی من

به نام خدا
چندین سال با عنوانهای مسئول دفتر فنی نقشه بردار وسرپرست کارگاه در پالایشگاه آبادان در پروژه‌های نفت وگاز خط لوله و مخزن سازی و باند وال دور مخازن ودرخارج آن کارکرده ام.

سوابق شغلی

بهساخت فراز جنوب - مسئول دفترفنی ونقشه بردار

  • از سال 4 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی