سوابق شغلی

هوانیرو، سپاه - ناظر برج A

  • از سال 1392 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی معماری (عمران)

  • پیام نور سرخه
  • فارغ التحصیل