سوابق شغلی

فروشگاه نجم خاورمیانه - صندوقدار

  • از سال 1397 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم حسابداری (حسابداری)

  • ایثار
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • کمی انگیلیسی (مبتدی)