سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی
  • روابط عمومی بالا
  • تایپ

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی (ندارد)

  • دانشگاه مراغه
  • در حال تحصیل