سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی (میکروبیولوژی)

  • دانشگاه علوم تحقیقات
  • فارغ التحصیل