سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

 • تایپ
 • آفیس word
 • کامپیوتر
 • شبکه های اجتماعی
 • روابط عمومی بالا
 • اینترنت
 • اکسل
 • ماکروسافت آفیس
 • حسابداری
 • همکاران سیستم
 • راننده
 • راننده بدون ماشین

سوابق تحصیلی