سوابق شغلی

آگومان هامیم - فروشنده و طراح

  • از سال 1393 تا سال 1395

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی
  • Photoshop
  • بازاریابی
  • روابط عمومی بالا

سوابق تحصیلی

کارشناسی گرافیگ (گرافیک کامپیوتری)

  • سراسری محمود اباد
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • المانی (متوسط)