سوابق شغلی

چرخشگر - کارشناس برق

  • از سال 1371 تا سال 1392

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق_الکترونیک (الکترونیک)

  • آزادتبریز
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

Plc

  • به مدت : سه ماه ساعت
  • برگزار کننده : فنی وحرفه ای