سوابق شغلی

امید ساز - منشی

  • از سال 1394 تا سال 1400

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی