سوابق شغلی

کارخانه پنیر - منشی

  • از سال 1374 تا سال 1499

موفق باشید

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • فارسی (متوسط)

دوره های گذرانده

3

  • به مدت : 3 ساعت
  • برگزار کننده : 1

موفق باشید

سالار

  • به مدت : 3 ساعت
  • برگزار کننده : محمد

موفق باشید