سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم حسابداری (ریاضی)

  • آزاد اسلامی بابل
  • در حال تحصیل