درباره‌ی من

علاقه ب انبار و کار های راحت

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی