درباره‌ی من

خودم وانت پیکان دارم کارهای انبارداری مامورخرید کارهای بانگی فروشندگی خرید برای کارگاه را انجام میدم ماشین هم توکار میارم

سوابق شغلی

مامورخرید - مسگن سازان

  • از سال 1395

بعد از کرونا فقط با ماشین خودم کار کردم جایی نرفتم

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی