درباره‌ی من

اخلاق و تفکر و تعهد

سوابق شغلی

1 ، شهرداری رفسنجان، مجموعه شرکتهای سبک برتر، شرکت بین المللی ستاره کویر و... - مدیر

  • از سال 1390 تا سال 1399

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی بالا

نمونه کارها

برگزاری پروژه های اجتماعی اقتصادی سیاسی در استانها - مدیر ( در سال 1394 )

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم سیاسی (علوم سیاسی)

  • آزاد اسلامی
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی عربی (متوسط)

دوره های گذرانده

تحقیقات اجتماعی، سیاسی، بازار و...

  • به مدت : 110 ساعت
  • برگزار کننده : سبک برتر