درباره‌ی من

طلسم نویس ابجد
دعا نویسی و طلسمو سرکتاب ..همراه با تمرکز گرفتن روی مساعل و مشکلات شخص،،،و انرژی درمانی
1389 - 1399
دعا نویسی و طلسمو سرکتاب ..همراه با تمرکز گرفتن روی مساعل ریز ریز مشکلات شخص از گذشته تابه الان و راه حل آنها بدون اینکه شناختی از آن شخص داشته باشم را بیان راسخ میکنم،،،و انرژی درمانی روی نقاط عصبی و انرژیات منفیو خشمو عصبانیتهای شخص و رفع آنها طبق جلسات معلومه....درخدمت هموطنان گرامی خودم در کار دعانویسیم هستم و آنچه که خداوند متعال در درونم نهاده و استادان گرانقدرم منرا یاری کردن و آموزش داده اند را در مساعل مشکلات هموطنان بکار خاهم گرفت تا بتوانم آرامشو رضایت را در منزل تک تکتان به اومید و یاری حق تعالی وارد کنم.. شماره تماس بنده حقیر 09396766852 محمد دعا نویس و طلسم نویس واقع
محمد" از "اصفهان"🐅👉

سوابق شغلی

خانه - دعا نویس و طالع بین خط ابجد

  • از سال 1389

دعا نویس و طالع بین خط ابجد هستم

مهارت ‌ها

نمونه کارها

تمرکز ذهن دعانویس و طلسم با خط ابجد

سوابق تحصیلی

دیپلم مشاوره (مشاوره و مشکلات مردم)

  • دانشگاه کلآر
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • لری (حرفه ای)
  • فارسی (زبان مادری)