درباره‌ی من

بیشتر کار هادر زمینه بازاریابی را دارم با سابقه زیاد
مدیرفروش شرکت
ویزیتور
کارشناس

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)