سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی فنی مکانیک (حرارتی وبرودتی)

  • امام خمینی میبد
  • در حال تحصیل