سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک (سیالات)

  • دانشگاه شهید مدرس شهرضا
  • در حال تحصیل