سوابق شغلی

کافه موکا - بارمن و سالنکار

  • از سال 1395 تا سال 1397

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت هتلداری (صنعت)

  • علمی کاربردی
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)