سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • PHP
  • HTML
  • CSS
  • ICDL
  • REST API

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم کامپیوتر (نرم افزار)

  • ازاد واحد ماهشهر
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • عربی (متوسط)