سوابق شغلی

صندوق بیمه کشاورزی - کارشناس زراعت و ارزیاب

  • از سال 1394 تا سال 1397

شرکت کاسپین کان ارا - اداری و مسئول فنی

  • از سال 1397 تا سال 1398

شرکت تعاونی - حسابدار

  • از سال 1393 تا سال 1394

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی ()

  • پیام نور
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

نرم افزارهلو

  • به مدت : 30 ساعت
  • برگزار کننده : عصر نخبگان

افیس

  • به مدت : 40 ساعت
  • برگزار کننده : جهاد دانشگاهی