سوابق شغلی

پولاد صقف - نگهبان

  • از سال 97 تا سال 98

بردسیر بود راه دوربود

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی