درباره‌ی من

بیشتر کار فروشگاه انجام داده. و ی مدت هم در پیشخوان دولت شاغل بودم.

سوابق شغلی

افق کوروش - پرسنل و جانشین

  • از سال 1398 تا سال 1398

ب دلیل بی اهمیت بودن نسبت پرسنل قطع همکاری نموده ام

مهارت ‌ها

نمونه کارها

فروشگاه افق کوروش - پرسنل و جانشین ( در سال 1398 )

سوابق تحصیلی

دیپلم فنی مکانیک (فنی)

  • خاورمنش2
  • فارغ التحصیل
  • دیپلم فنی مکانیک