سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی فنی برق (برق)

  • سما
  • در حال تحصیل