سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق (حقوق)

  • تبریز
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)