درباره‌ی من

متعهد
خوش فکر
متخصص در چند ضمینه
سرعت بالا
تیم work

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی