سوابق شغلی

شرکت همپایه - کارشناس دفترفنی

  • از سال 1395 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی برنامه ریزی شهری (دفترفنی و مهندسی)

  • دانشگاه پیام نور
  • فارغ التحصیل