درباره‌ی من

رانندگی و نگهبانی وغیره

سوابق شغلی

سیناکاشی ارکان سوله ارتجاع صنعت ایرانیان - نگهبان

  • از سال 1399 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

زیر دیپلم روابط کار ()

  • 66
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگیسی (متوسط)