سوابق شغلی

اا - اا

  • از سال 36 تا سال 65

کار به صورت پروژه ای

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران (سازه)

  • خواجه نصیر الدین طوسی
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)

دوره های گذرانده

طراحی سازه

  • به مدت : 200 ساعت
  • برگزار کننده : مهندس عفاری

کار به صورت پروژه ای