سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

نمونه کارها

اجرا زنده

اجرا درکنسرت

سوابق تحصیلی

کارشناسی هوشبری (هوشبری)

  • علوم پزشکی تهران
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • Engilish (حرفه ای)