درباره‌ی من

قد 190
وزن124
دارای یک فرزند
آماده به کار

سوابق شغلی

برج فلورانس - حراست

  • از سال 1397 تا سال 1398

پایان قرارداد پیمانکار

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی