سوابق شغلی

وادین کوک - فروشنده

  • از سال 2 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم مهندسی شیمی / پلیمر (مهندسی شیمی)

  • دانشکده فنی مهندسی تهران جنوب
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)