درباره‌ی من

زبان امگلیسی خوبی هم دارم
کمی هم از میکاپ کردن سر در میارم
مژه کاشتن هم بلدم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی