سوابق شغلی

کارگاه نقاشی روس سرامیک - نقاش

  • از سال 1396 تا سال 1397

مهارت ‌ها

نمونه کارها

طراحی های اولیه برای نقاشی روی سرامیک - نقاش ( در سال 1397 )

سوابق تحصیلی

کارشناسی نقاشی (تخصص نقاشی با ابرنگ و ابمرکب)

  • علمی کاربردی واحد 12 تهران
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

نقاشی

  • به مدت : یک سال ساعت
  • برگزار کننده : استاد خلیلی