سوابق شغلی

شرکت ساتراپ دینا ( پپسی ) - مدیر فروش حومه شرق تهران

  • از سال 1389 تا سال 1399

مهارت ‌ها

  • بررسی چالش های فروش و جایگزینی ایده های نو
  • برنامه ریزی فروش در راستای هدف
  • روابط عمومی عالی بر مبنای مشتری مداری
  • چیدمان و رهبری تیم فروش
  • ایجاد محیطی صمیمانه و احترام متقابل

نمونه کارها

افزایش سطح فروش محصولات شرکت پپسی - مدیر فروش ( در سال 1389 )

حومه شرق تهران

کاهش مطالبات سوخت شده یا مشکوک الوصول - مدیر فروش ( در سال 1391 )

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم اجتماعی (ارتباطات)

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)