درباره‌ی من

کمک حسابدار دست خط عالی دارم
دوم نگهبانی

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی