سوابق شغلی

مهدکودک ساترا مدیر داخلی - مدیر داخلی

  • از سال 1385 تا سال 1400

مهارت ‌ها

  • مدیر داخلی مهد

سوابق تحصیلی