سوابق شغلی

موسسه اموزش عالی ونوس - کارشناس ارشد مشاور تحصیلی

  • از سال 1398 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی (روانشناسی بالینی)

  • دانشگاه ازاد واحد الکترونیک
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)