سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی مهندسی شیمی (صنایع شیمیایی)

  • دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران تهران ولیعصر
  • در حال تحصیل
  • ...

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)