سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی حسابداری ()

  • دانشگاه ازاد واحد کرج
  • در حال تحصیل