سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

 • روابط عمومی
 • شبکه های اجتماعی
 • روابط عمومی بالا
 • خوش ارتباط
 • تایپ
 • آفیس word
 • زبان انگلیسی
 • مشتری مداری
 • خوش فکر
 • روابط عمومي خوب
 • اینترنت
 • علاقه به فروش
 • فتوشاپ
 • Photoshop
 • پشتکار و انگیزه
 • تولید محتوا
 • بازاریابی
 • ترجمه
 • Android

سوابق تحصیلی