سوابق شغلی

دفتر اشتغال ایران و اروپا - اپراتور

  • از سال 1398 تا سال 1399

به دلیل بیماری کرونا مجبور به قطع همکاری شدم

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق_کنترل (کنترل)

  • اسلامشهر
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

ضمن خدمت معلمی

  • به مدت : 24 ساعت
  • برگزار کننده : معلمین مجرب

به دلیل بیماری کرونا مجبور به قطع همکاری شدم