سوابق شغلی

فروشگاه رفاه - مدیر سالن.انفورماتیک

  • از سال 1397 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دوره های گذرانده

امور مشتری مداری

  • به مدت : یک روز ساعت
  • برگزار کننده : فروشگاه رفاه